Per una Terrassa oberta, radicalment democràtica, fraternal i defensora dels drets humans

S’acaba un any i en comença un de nou. I arriba el moment dels bons propòsits. Primer de tot, però, vull aprofitar per desitjar una feliç entrada d’any a tothom: amics i amigues, terrassenques i terrassencs i, des d’aquí, especialment als que dediqueu un moment del vostre dia a dia per revisar els mitjans de casa i veure què passa a la nostra ciutat i les opinions que s’hi contrasten.

Encarem el 2019. I ho fem, un any més, amb els reptes personals que cada persona es vulgui posar i els reptes col·lectius que entre totes i tots puguem fer realitat. Personalment, per entendre’ns, les dues vessants se’m conjuguen, per vocació i dedicació, en Terrassa. I per això aprofito el moment per tornar a parar a pensar la ciutat i per desitjar assolir el que en el fons totes i tots volem quan ens fem un propòsit d’any nou: convertir el desig en realitat; el potencial, en acció palpable.

La Terrassa del futur només és imaginable a partir de la Terrassa present. La ciutat d’avui, ens anuncia la ciutat de demà i és entre totes i tots, i cada dia, que l’hem de construir.

Avui, Terrassa és una ciutat que ha perdut identitat, presència i protagonisme. És una ciutat que s’apaga entre les mans de qui l’ha governat els darrers 40 anys: el govern socialista, més que el far que ens guia, és el tap que no ens deixa avançar.

Que la ciutat necessita un canvi ho sap tothom. Ara bé, el canvi no es pronostica, es fa, es construeix. Aquesta darrera legislatura el canvi ja era possible. Esquerra Republicana hem estirat a banda i banda per fer realitat un canvi que altres no han permès que es produís. Davant d’aquells que es prioritzen per sobre la ciutat, que prometen el canvi i després accepten la cadira; davant d’aquells que no han tingut ni la capacitat ni la valentia per assumir contradiccions i aprofitar l’oportunitat que s’obria davant nostre, nosaltres tenim clar què volem: un canvi per fer una ciutat millor per a tothom. Un canvi que torni a impulsar Terrassa.

Una Terrassa lliure, igualitària i fraternal. Aquest és l’objectiu d’Esquerra Republicana per Terrassa. Volem un canvi per fer de Terrassa una ciutat oberta i democràtica; una ciutat que impulsi polítiques socials, justes, feministes i transparents. En definitiva, volem una ciutat republicana. Per això hem treballat, treballem i continuarem treballant sempre. I ho fem de cara. Perquè nosaltres no mirem cap a un altre costat davant de les necessitats de la gent ni tanquem els ulls davant de la realitat de la ciutat.

Impulsem Terrassa. Fem una ciutat capdavantera. Una ciutat que tingui les persones al centre. No ens conformem. Hem de creure’ns la ciutat, lluitar perquè els i les joves tinguin futur, per garantir un habitatge per a tothom, treball de qualitat i que la gent gran hi tingui una vida digna. Treballem per una Terrassa feminista, justa i lliure. Per una Terrassa que somrigui. I ho fem de cara.

I és que en comptes de mirar els problemes de reüll, els mirem als ulls. Perquè definir el futur que volem per a la nostra ciutat significa anar de cara, tenir un posicionament clar sobre la direcció que volem prendre i saber identificar els principals elements en què s’assentaran els canvis. I tot això comença per no veure Terrassa com una illa aïllada del món, sinó com una actriu protagonista dins del País.

En aquest sentit, Terrassa ha de definir la seva singularitat, el seu paper específic i el seu lideratge en el territori. Terrassa ha de retrobar la identitat que la faci ser protagonista; ha de recuperar l’atractiu econòmic i financer, basat en una economia social que generi treball de qualitat, i, alhora, ha d’esdevenir una ciutat del segle XXI: una ciutat amable, propera a la ciutadania i neta; una ciutat activa, cultural i amb oci; una ciutat que posi les persones al centre, educadora, amb serveis de qualitat i equipaments de benestar. En definitiva, una ciutat més humana, més accessible i més solidària.

Si creiem en el futur per fer dels nostres propòsits realitat, hem d’anar a l’arrel. Per això, apostem clarament per la cultura i l’educació, perquè són cohesió i comunitat, garantia de qualitat de vida i, sobretot, construeixen el futur.

I si parlem de propòsits per al 2019, hem de tenir clar que només els aconseguirem amb noves maneres de fer: compartides, properes i transparents. Perquè el canvi que volem per Terrassa l’impulsarem i el construirem amb la implicació de totes i tots, sent-ne protagonistes.

Demostrem que és possible. Anem de cara a transformar aquest 2019. Treballem per fer una Terrassa oberta, radicalment democràtica, fraternal i defensora dels drets humans. Una ciutat republicana i progressista, una ciutat de les persones i per a les persones. Fem-ho.