4.- Motius per votar (i per votar Sí!)

La política és pensar presents i futurs per poder viure millor i dibuixar els camins que ho facin possible. L’ 1-Oct. és el camí
 
On som: El sistema impositiu de l’estat espanyol grava durament els assalariats, perjudicant la classe mitjana, mentre incentiva l’evasió dels grans capitals a través de SICAVs.
Cap on anem: Per un sistema tributari eficient que persegueixi el frau i garanteixi la redistribució de la riquesa.
 
On som: Un estat que retalla drets als treballadors i fomenta la devaluació de salaris com a mesura per augmentar la competitivitat generant precarietat i temporalitat.
Cap on anem: Per un marc de relacions laborals que afavoreixi l'ocupabilitat i un treball i salari dignes.
 
On som: El govern del PP aposta per un model productiu centrat en el turisme que genera desindustrialització i perjudica els sectors més innovadors.
Cap on anem: Per una República que dugui a terme una política de reindustrialització i d’inversió en R+D+I, que acompanyi a emprenedors i aposti per les start-ups i els sectors tecnològics.
 
On som: A més d’un dèficit de 16.000 milions cada any, tenim un estat malbaratador que dilapida els diners amb AVE sense passatgers, aeroports sense avions i exèrcit.
Cap on anem: Per una República que gestioni els nostres recursos amb eficiència, construeixi el corredor mediterrani i blindi l’estat del benestar.
 
On som: Un estat que persegueix els autònoms amb les quotes més elevades d’Europa; un model hiperreglamentat que fa que els tràmits administratius siguin tan complexos com els d’una gran empresa.
Cap on anem: Per una administració eficient, simplificadora i facilitadora, que doni suport als autònoms i els tracti com el que són; un pilar fonamental per a la creació de riquesa.

Seguim!