3.- Motius per votar (i per votar Sí!)

La política és pensar presents i  futurs per poder viure millor i dibuixar els camins que ho facin possible. L’ 1-Oct. és el camí
 
On som: El Tribunal Constitucional anul·la la Llei 17/2015 per la igualtat efectiva entre dones i homes aprovada al Parlament de Catalunya.
Cap on anem: Per una República amb igualtat efectiva entre homes i dones que garanteixi que les dones estiguin plenament representades als òrgans de decisió, que cobrin el mateix que els homes per la mateixa feina i que es respecti el dret a la maternitat i a decidir lliurement sobre el propi cos.
 
On som: L’Estat ha construït un entramat polític institucional absolutament corrupte, opac i ineficient.
Cap on anem: Per una República amb rendició de comptes davant de la ciutadania, amb plena transparència de les administracions i on la corrupció i el frau siguin perseguits amb tots els recursos i tota la contundència.
 
On som: Espanya incompleix tots els acords internacionals en matèria d'asil i dóna l’esquena als milers de refugiats que havia promès acollir.
 Cap on anem: Per una societat combativa davant qualsevol tipus de discriminació, on la diversitat sigui viscuda i entesa com quelcom natural. Per una societat acollidora, cohesionada, inclusiva i solidària.
 
On som: Espanya és un estat demofòbic que nega als seus ciutadans el dret a decidir lliurement el seu futur. Com a mostra, les sentències del Tribunal Constitucional que anul·len la Llei 10/2014 de consultes populars i participació ciutadana, i la Llei 4/2010 de consultes populars per via referendària.
Cap on anem: Per una República nascuda del vot dels seus ciutadans i per una democràcia plenament participativa que posi la gent al centre de les decisions sobre el seu futur.