PRESSUPOSTOS, LES PRIORITATS

Inclusió, ocupació, activitat econòmica i democràcia participativa – Les prioritats d’ERC-MES per negociar els pressupostos a Terrassa pel 2017

Dels 22 municipis de més de 50.000 habitants de Catalunya, Terrassa ocupa el lloc 21 en despesa per habitant. És una dada contundent amb la qual des d'ERC-MES hem encarat la negociació dels pressupostos de la ciutat de cara al 2017.

Des d'aquesta perspectiva hem desenvolupat un programa de propostes i partides concretes a negociar amb l’equip de govern. Dit això, però, la nostra posició vol anar més enllà i portar al govern a una reflexió interna i sincera sobre quin és el projecte de ciutat que s’encara amb el projecte global de pressupostos. Moltes vegades, masses, tenim la sensació de ser més responsables nosaltres que el govern. Tot i això ho tornem a intentar. Els hi oferim línies d’actuació i projecte de futur clar. Els hi oferim anàlisi, relat i polítiques clares.  Està a les seves mans aprofitar aquestes oportunitats per la ciutat. No volem mercadejar amb partides concretes. Volem debatre un projecte global i coherent d’inversió per la ciutat mirant al futur
 
En aquest sentit, des d’ERC-MES, hem enquadrat la negociació dels pressupostos en quatre prioritats bàsiques:

1) Revertir el model social excloent que explica l’elevada segregació/segmentació existent (residencial, escolar i social, entre d’altres), i posar les bases per un model de ciutat inclusiva alhora que garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de tota la població.

2) Millorar l’ocupabilitat de la població.

3) Afavorir l’activitat econòmica.

4) Incorporar la democràcia participativa en el disseny i implementació de polítiques públiques, començant a efectes exemplificadors per complir els acords plenaris aprovats que requereixen dotació econòmica.
 
En conseqüència, es proposa la repriorització del pressupost 2017 amb les finalitats següents:
 
1) Per construir una ciutat inclusiva:
- Implementació de plans de desenvolupament comunitari, un per cada districte de la ciutat, distribuint el pressupost total de forma proporcional a la població i adaptant els seus objectius, metodologia i accions a les necessitats diferencials de cada territori (inclusió relacional, territorial, comunitària i educativa)
- Reforçar l’OME i establir mesures de lluita contra la segregació escolar a primària i secundària obligatòria
- Desenvolupament del pla d’acció del PLIS (acció integral per a tots àmbits de la inclusió)
- Desenvolupament d’accions transversals en l’àmbit dels serveis socials amb metodologia de treball social comunitari (acció integral per a tots àmbits de la inclusió).
- Prova pilot de renda mínima d’inclusió.
 
2) Per millorar l’ocupabilitat de la població:
- Implementació d’un Pla d’actuació municipal integrada en l’àmbit de l’FP.
- Projectes de subvenció a la contractació.
 
 3) Per afavorir l’activitat econòmica:
- Pla de foment i suport a l’economia social i cooperativa i a l’emprenedoria.
- Pla integral d’intervenció als polígons industrials.
 
 4) Per millorar i aprofundir la democràcia participativa:
- Dotar econòmicament la implementació de les mesures aprovades en sessió plenària durant aquest mandat i no executades per manca d’operativització.
- Dotar econòmicament un pla de comunicació a la ciutadania sobre la gestió de l’aigua a Terrassa.
 
Per nosaltres és indispensable dotar de contingut i de relat polític de present i de futur els pressupostos municipals per a l’any 2017. Algú pensa que aquests poden ser uns pressupostos de present i de futur, d'entomar la fi de la concessió de l’aigua governant amb Convergència i aprovant-los amb Ciutadans?