Terrassa una ciutat protagonista, activa, implicada, necessària i indispensable en el futur polític de Catalunya

 Amb la voluntat de fer de Terrassa una ciutat protagonista, activa, implicada, necessària i indispensable en l’exercici del dret a decidir el futur polític de Catalunya i entenent que la sobirania de Catalunya recau en el poble Català, Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres (ERC-MES) a Terrassa, conjuntament amb CiU i la CUP, demana al Ple municipal que l'Ajuntament de Terrassa s'adhereixi a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Més enllà d'aqu
est fet transcendent, però puntual i simbòlic, instem al govern de la ciutat a que sigui favorable a un escenari de ruptura democràtica i d’inici d’un procés constituent a través de l’exercici de la sobirania popular, així com a promoure i donar suport a les campanyes que puguin realitzar-se per a reforçar el caràcter constituent de les properes eleccions, constatant la urgent necessitat de passar de la declaració de sobirania al seu exercici. Al mateix temps, demanem que l’Ajuntament de la ciutat doni suport a les accions que el Parlament de Catalunya pugui prendre per constituir la República Catalana independent. 

També demanem a l’Ajuntament de Terrassa que iniciï els tràmits per tal d’efectuar la declaració i pagament de tots els tributs que l’Ajuntament de Terrassa hagi de liquidar a d’altres administracions a través de l’Agència Tributaria de Catalunya d’acord amb les indicacions de la Conselleria d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i habilitar els mecanismes necessaris per a la difusió d’aquest mecanisme a la ciutadania i empreses de Terrassa i establir un servei d’assessorament per aquells que es vulguin acollir a aquesta pràctica a nivell particular.