Avui parlo de COMPETITIVITAT

Quan parlo de competitivitat parlo de comerç, de consum i d'indústria. Parlo de creativitat, d'activitat. De cultura, d'universitat, de coneixement. Parlo de creixement sostenible. Parlo, en definitiva, de futur.

En un moment de clara globalització de les economies locals, el creixement econòmic de la ciutat de Terrassa passa, primer, per superar les desigualtats i els desequilibris existents; segon, per dinamitzar els teixits econòmic, industrial, comercial i de serveis; tercer, per facilitar la integració de tots els col·lectius al mercat de treball; i quart, per millorar les condicions que possibilitin innovar i ser més competitius a l'empresa local.

Hem de fer compatible el creixement econòmic amb el medi ambient i l'entorn urbà, amb l'horitzó d'un desenvolupamentequilibrat. El creixement ha de ser sostenible, per definició. Si no, no és creixement.