Programa electoral

Presentació

 
Trenta-set anys d’ajuntaments democràtics ens han aportat una evident i profunda transformació de les nostres ciutats. Terrassa n’és un clar exemple. Aquest avenç, aquesta transformació, no amaga els dèficits que encara tenim.
Prop de quatre dècades després, i immersos en una crisi profunda de models ─econòmic, financer, social, ambiental i també de model polític─, es fa necessari, urgent i indispensable adaptar la política, el projecte i el model de ciutat a la complexitat de les noves realitats. És l’hora de plantejar-nos nous reptes, d’acord amb els canvis que es van produint a la nostra societat.
 
Terrassa és la ciutat on vivim, on dormim, en molts casos hi treballem, on intentem anar al cinema o a sopar, on els nostres fills van a l’escola, on plorem, on riem (en definitiva, on passem la major part del nostre present) i on volem passar la major part del nostre futur. Terrassa és un projecte en construcció, un projecte viu que reinterpreta la realitat diàriament. Una ciutat que transforma amb molta rapidesa la seva estructura social i econòmica. El procés de globalització econòmica, primer, i la immigració i la llarga crisi, després, han comportat i comporten canvis importants a la ciutat.
 
I hem de saber donar respostes. Hem d’estar preparats per fer front a les noves situacions i als problemes d’una societat cada cop més complexa. Un atur elevat i estructural, un creixement desmesurat de la ciutat, la gestió de l’espai públic, l’envelliment de la població, els joves i les seves demandes i necessitats, el paper dels serveis socials, el paper de l’educació, les polítiques de seguretat, d’habitatge i de comunicacions i infraestructures, la nova realitat econòmica, la recerca d’un nou model productiu capaç de reduir la taxa d’atur, l’aposta per infraestructures del coneixement, suposen desafiaments de present i de futur molt importants.
 
Volem, per necessitat, però també per convenciment, seguir impulsant polítiques per a les persones, insistint en la inclusió, en les polítiques socials, en el desenvolupament sostenible, en la convivència i en la identitat municipal i de país. Seguim apostant per una economia diversificada ─amb apostes sectorials concretes─, intensiva en coneixement, i sostenible socialment i territorialment.
 
No volem ser la segona ciutat de Catalunya en nombre d’habitants, volem ser la primera en qualitat de vida. I per això hem d’adequar discursos i projectes, i cal que vetllem per tal que la modernitat, l’eficiència, la transparència, l’agilitat administrativa, la proximitat, la informació, la comunicació, l’eficàcia, la col·laboració i la confiança siguin els valors que l’actuació municipal transmeti a la ciutadania.
 
Treballem, doncs, per un model propi de ciutat, basat en els principis de llibertat, d’igualtat, d’inclusió, de civisme, de sostenibilitat i d’identitat. Volem una ciutat inclusiva i cívica des de la complexitat social, competitiva des de la diversitat econòmica, i catalana des de la voluntat de voler ser i participar.

Hem dividit el programa en diferents àmbits: 

Governança

Territori

Economia

Persones
Pots descarregar-te el programa complet aquí.