Despeses Campanya Municipals 2015


1.- Publicitat Exterior contractada (Banderoles, Polipropilens, Pancartes):     3.891,00€
2.- Publicitat Mitjans Comunicació (anuncis premsa i xarxes socials):  4.700,00€
3.- Actes Campanya (lloguer d'espais, producció actes):  8.000,00€
4.- Gatgets i altres materials (roll-ups, cartells, díptics, globus, etc..):  5.409,00€
TOTAL DESPESES CAMPANYA MUNICIPALS 2015:   22.000,00€
DESPESA per PUBLITRAMESA (*)     24.000,00€(*) Partida assumida directament des d'ERC Nacional