Les ciutats neixen, creixen i moren

Un nou escenari neix i es consolida en el món local. Un nou escenari que gira entorn de dues idees clau que transformen el present i el futur de la política pública local, i d’un risc que la posa ...

Terrassa i el territori

El debat territorial és un debat complex que ens posa sobre la taula com ens hem d’organitzar i quin model de governança entre els diferents municipis de la segona corona metropolitana hem de tenir. ...

Facebook

Twitter

Instagram